Lesmateriaal

To queer or not to queer? 

It should no longer be a question!

Om de hiaten in het bestaand materiaal over holebiseksualiteit op te vullen, trachten we op deze pagina nieuw lesmateriaal aan te bieden. In het licht van een educatieve masterproef naar de implementatie van queer onderwerpen in het onderwijs, bieden we  enerzijds enkele lessen theaterdidactiek aan en anderzijds een les rond het documentaireproject Homo Universalis: Leerkracht en homo, wat nu?! waarrond deze site is opgebouwd. De focus ligt bij deze good practices op de creatie van lesmateriaal dat impliciet met LGBTQ+ onderwerpen aan de slag gaat. 

De aandacht gaat hier volwaardig uit naar de praktische inzetbaarheid van queer thema's aan de hand van een structurele, impliciete, geïntegreerde aanpak om met holebiseksualiteit aan de slag te gaan. Allereerst presenteren we een lesidee over Geljons aspecten van boeiende werking. In deze les staat de voorstelling De Felomstreden Kroon (Edward II) van Theater Zuidpool en Tom Lanoye centraal: een voorstelling over een koning die in de problemen komt doordat hij zijn minnaar te veel rechten toekent. Een tweede lesidee vertrekt vanuit de voorstelling Het Kanaal van Gaea Schoeters en Muziektheater Transparant. Deze voorstelling behandelt en koppelt de thema's transseksualiteit en migratie. De minidocumentaire is eveneens tot een les verwerkt. De focus van dit derde lesidee ligt op vaardigheden, namelijk een debat voeren. 

Voor de drie lesideeën werd een lesvoorbereiding uitgewerkt volgens de regels van de Educatieve Masteropleiding van de Universiteit Antwerpen. Daarnaast werd voor de lessen theaterdidactiek educatief materiaal ontwikkeld via online Adobe Spark pagina's. Deze werden eveneens omgevormd tot pdf's zodat ze tevens als handout bij de les kunnen fungeren. 

We wensen jullie veel leerplezier!

Bundeling van de drie lesvoorbereidingen: 

Lesidee 1: Theater volgens het model van Geljon

https://spark.adobe.com/page/53V3AHxSSmecl/ 

Lesidee 2: Postdramatisch theater

https://spark.adobe.com/page/O9hI1AzQ0lxS7/ 


Lesidee 3: Het debat aan de hand van de minidocumentaire Homo Universalis: Leerkracht en homo, wat nu?!

Zie hier onze trailer voor ideeën rond queer onderwerpen in de klas!De captaties van de volledige voorstellingen kunnen verkregen worden op aanvraag via steff.nellis@gmail.com. Met dank aan Theater Zuidpool, Gaea Schoeters en Muziektheater Transparant. 


Roelof Rooze bewerkte het theaterstuk Wat niet mag... Drama in 3 bedrijven (1921) van Johanna Maria Ijssel de Schepper-Becker (https://www.dbnl.org/auteurs/auteur.php?id=ijss001). Hij ging aan de slag met een Engelse vertaling van het stuk (Mustn't do it (2010) van Laurence Senelick, hoogleraar Drama aan de Universiteit van Boston) om er opnieuw een Nederlandse hertaling van te maken: Xander = Anders. En wat als úw wereld nu eens... de verkeerde kant opging? Dissectie van een coming-out (2021). Het resultaat is een hedendaags stuk dat zich wederom uitstekend leent om in klas- of schooltekst mee aan de slag te gaan. Voor vragen over het stuk, mag men zich altijd richten tot Roelof Rooze, via mail: roelofrooze@gmail.com 

Veel lees- en speelplezier!

Maak een gratis website. Deze website werd gemaakt met Webnode. Maak jouw eigen website vandaag nog gratis! Begin