Bijdrage Tijdschrift voor Onderwijsrecht en Onderwijsbegeleiding

01-01-2021

Abstract: Hoewel de afgelopen decennia veel vooruitgang is geboekt ten aanzien van holebinegativiteit, blijft onverdraagzaamheid een probleem in Vlaanderen. De openlijke afwijzing van holebiseksualiteit zwakte af maar de impliciete negatieve attitudes blijven sterk vertegenwoordigd. Ook in het Vlaamse onderwijs is de inburgering van LGBTQ+- onderwerpen niet vanzelfsprekend. Acht op de tien Europese holebi-jongeren geeft aan te kampen met negatieve opmerkingen of geweld tijdens de onderwijscarri√®re. Wanneer holebi-jongeren echter aanvaard en gewaardeerd worden door hun (school)omgeving, ervaren zij hun minderheidsstatus niet als negatief en neemt minderheidsstress af. Daarom onderzoekt dit artikel hoe scholen kunnen bijdragen aan het verhogen van holebitolerantie. In dat licht worden de positie van wetgeving, onderzoek en didactisch materiaal ten aanzien van LGBTQ+-onderwerpen in het onderwijs besproken aan de hand van een vergelijking van de status quo in Nederland en Vlaanderen. Hoewel zowel expliciete (top-down) als impliciete (bottom-up) aandacht vereist zijn om queerthema's in secundaire scholen te promoten, stuurt dit onderzoek aan op een ge√Įntegreerde aanpak van LGBTQ+- onderwerpen in de concrete lespraktijk. De resultaten monden uit in een concreet en praktisch inzetbaar tienpuntenplan in de aanloop naar een expliciet diversiteitsbeleid in de Vlaamse scholen.

Maak een gratis website. Deze website werd gemaakt met Webnode. Maak jouw eigen website vandaag nog gratis! Begin